Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Zrealizowane Inwestycje

Energetyka

 • Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla dwóch kotłów odzysknicowych HRSG w EC Gorzów Wielkopolski. inwestor: Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. okres realizacji: 2015
 • System logistyki wagonów w Elektrowni Kozienice. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2014-2015
 • Budowa elektrociepłowni o mocy ok. 3 MWe opalanej gazem koksowniczym. inwestor: Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. okres realizacji: 2013
 • Budowa źródła ciepła w Elektrowni Ostrołęka B polegająca na uciepłowieniu turbin 13K200 oraz połączeniu z istniejącą infrastrukturą. inwestor: Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. okres realizacji: 2012-2014
 • Demontaż i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w kotle K-6 w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej. inwestor: Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2012
 • Wykonanie dostaw materiałów montażowych oraz prac montażowych dla zadania modernizacja sterowania pomp zasilających w EC Nowa oraz wykonanie prac dodatkowych dla kotła K6 i członu ciepłowniczego COR w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej. inwestor: Tauron Wytwarzanie S.A. okres realizacji: 2011
 • Wymiana elementów kotłów, naprawy oraz remonty. inwestor: Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o. okres realizacji: 2002-2007

Górnictwo

 • Instalacje elektryczne i AKPiA baterii flotacyjnej nr 3 na terenie KWK Krupiński. inwestor: KWK „Krupiński” Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. okres realizacji: 2013-2014
 • Budowa instalacji do podawania azotu w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Janina Libiąż. inwestor: Południowy Koncern Węglowy S.A. okres realizacji: 2013
 • Prace montażowe branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji technologicznych CCTW w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. inwestor: Askom Sp. z o.o. okres realizacji: 2012-2013
 • Instalacje elektryczne dla Obiektów Centrum Czystych Technologii Węglowych w ramach przedsięwzięcia dokończenia Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2012-2013
 • Modernizacja rozdzielni 110 kV Szyby Główne dla JSW S.A. KWK Jas-Mos w zakresie wymiany aparatury pierwotnej i modernizacji układu sterowania, blokad i sygnalizacji. inwestor: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. okres realizacji: 2010-2011

Hutnictwo

 • Remont kapitalny turbozespołu TD-2 typu T30-90/K-7000 wraz z urządzeniami pomocniczymi. inwestor: Tameh Polska Sp. z o.o. okres realizacji: 2015-2016
 • Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach zabudowy nowego układu przenośników taśmowych i segregujących przesypów umożliwiających podawanie koksu z zasobników na Wielki Piec w zakładzie ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Krakowie. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2013
 • Wykonanie dostaw materiałów montażowych oraz prac montażowych dla zadania modernizacji systemu i układów sterowania Centralnego Ogrzewania Huty (COH) i Centralnego Ogrzewania Regionu (COR) w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej. inwestor: EC Nowa okres realizacji: 2012
 • Modernizacja Benzolowni w ArcelorMittal w Krakowie w zakresie dostaw i prac obiektowych. inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. okres realizacji: 2011
 • Przebudowa obiektów i instalacji oczyszczania gazu koksowniczego w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie. inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. okres realizacji: 2010-2012

Koksownictwo

 • Zaprojektowanie, wykonanie instalacji destylacji benzolu, składowania i punktu załadunku benzolu. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa okres realizacji: 2015
 • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dogaszania koksu na taśmie PT101 w Koksowni Radlin. inwestor: JSW KOKS S.A. okres realizacji: 2015
 • Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie układów elektrycznych i AKPiA dla zadania zaprojektowanie i wykonanie instalacji katalitycznego rozładunku amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2014-2015
 • Modernizacja istniejących instalacji do gazu koksowniczego oraz montaż nowej instalacji. inwestor: ArcelorMittal Poland oddział w Zdzieszowicach okres realizacji: 2013-2015
 • Remont wymienników poziomu rurkowych, remont parowego podgrzewacza oleju. inwestor: Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. okres realizacji: 2012
 • Prace przy modernizacji systemu SN i NN oraz zabudowa i uruchomienie układów pomiarowych energii elektrycznej. inwestor: Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. okres realizacji: 2011-2013
 • Roboty budowlano-montażowe przy rozdzielniach średniego napięcia, obejmujące dostawę i uruchomienie rozdzielnic średniego napięcia. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2011-2013
 • Projekt i montaż ciągu technologicznego Droga Węgla oraz Droga Koksu w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2011
 • Wykonanie ciągów technologicznych dla Baterii Koksowniczej w Koksowni Częstochowa Nowa i w Koksowni Radlin. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2013
 • Zespół kotłów parowych oraz instalacje technologiczne parowe w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2013
 • Budowa innowacyjnej i przyjaznej środowisku baterii koksowniczej w Częstochowie - bateria nr 1. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2011
 • Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic średniego napięcia. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2011
 • Wykonanie konstrukcji stalowych, remonty rurociągów oraz elementy ciśnieniowe. inwestor: Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. okres realizacji: 2004-2008

Ochrona środowiska

 • Instalacje elektryczne i AKPiA dla projektów transportu ciągłego REA gipsu dla dwóch instalacji IMOS. inwestor: Fugor Sp. z o.o. okres realizacji: 2013-2015
 • Dostawa i prace montażowe dla pilotażowej instalacji usuwania CO2. inwestor: Askom Sp. z o.o. okres realizacji: 2012-2013
 • Instalacje biologicznej oczyszczalni ścieków w ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2011-2013
 • Instalacje biologicznej oczyszczalni ścieków w Koksowni Radlin. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2011-2013
 • Instalacje oczyszczalni ścieków w ArcelorMittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2011-2013