Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Remonty i utrzymanie ruchu

Remonty

RUE-RZN Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi remontowe instalacji przemysłowych oraz urządzeń technologicznych, takich jak:

 • Maszyny i urządzenia hutnicze i koksownicze
 • Maszyny energetyczne i technologiczne
 • Układy technologiczne w przemyśle koksowniczym, hutniczym i cementowo-wapiennym
 • Chłodnice wstępne i wtórne i wentylatorowe
 • Baterie koksownicze
 • Urządzenia w elektrowniach i elektrociepłowniach
 • Elektrofiltry i filtry workowe

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pracowników jest w stanie wykonać zarówno prace modernizacyjne, jak i remontowe. Przy tego typu pracach priorytetem spółki jest sprawa bezpieczeństwa, ponieważ funkcjonowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład układu technologicznego musi uwzględniać warunki ich bezpiecznego działania.

Utrzymanie ruchu

Spółka RUE-RZN wykonuje usługi utrzymania ruchu dla szeregu firm z sektora przemysłowego. Utrzymanie ruchu obejmuje m.in.:

 • Maszyny i urządzenia hutnicze i koksownicze
 • Zakłady wydobywcze
 • Zakłady przemysłu chemicznego
 • Elektrownie i elektrociepłownie
 • Maszyny wirujące
 • Urządzenia wentylacji i klimatyzacji

Wykwalifikowany i doświadczony personel realizuje prace związane z utrzymanie ruchu w sposób planowy, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. RUE-RZN prowadzi rejestry wykonywanych prac, wymienia części szybkozużywające się oraz prowadzi analizę materiałów eksploatacyjnych. W przypadku maszyn i urządzeń kluczowych dla Klienta wprowadza okresowe przeglądy o dużej częstotliwości wykonywane dodatkowo poza standardowymi przeglądami.