Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Projektowanie

Spółka świadczy kompleksowe usługi projektowe dla przemysłu hutniczego, koksowniczego, energetycznego oraz ochrony środowiska, w zakresie:

 • urządzeń i maszyn koksownicze,
 • urządzeń i maszyn hutniczych,
 • urządzeń i maszyn dla górnictwa,
 • instalacji elektrycznych i AKPiA,
 • systemów sterowania i nadzoru procesów technologicznych,
 • urządzeń walcowni,
 • urządzeń do uzdatniania wody,
 • odlewni, prasowni, ciągarni,
 • pieców hutniczych,
 • turbin, generatorów i kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • urządzeń transportowych.