Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Maszyny i Urządzenia

Komorowe prasy filtracyjne

Prasy filtracyjne produkowane przez firmę RUE - RZN Sp. z o.o., która powstała w wyniku połączenia RUE-RZN Sp. z o.o. i Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o. wiodącego producenta tych urządzeń od 1973 r. Dzięki zastosowanym technologiom, funkcjonalność pras filtracyjnych znalazła szerokie zastosowanie w wielu branżach, począwszy od farmacji i kosmetyki, poprzez garbarnie, cukrownie, galwanizernie, oczyszczalnie ścieków, po górnictwo i inne sektory przemysłu. Głównym zadaniem pras filtracyjnych, jest odwadnianie osadów technologicznych, poprodukcyjnych oraz ścieków.

Spółka zapewnia Klientom kompleksowe usługi z zakresu prac projektowych węzłów filtracji, doboru parametrów techniczno - ruchowych pras filtracyjnych, kompletację wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego, dostawę wraz z montażem, rozruch, szkolenie i optymalizację procesu filtracji. Przeprowadzi również szeroko rozumiane modernizacje, poprzez wymianę pakietów filtracyjnych, modyfikację konstrukcji nośnej, zespołów hydraulicznych, jak i układów sterowania.

Istnieje możliwość wykonania prób filtracji przy wykorzystaniu mobilnej prasy testowej. Pozwala to na oszacowanie reprezentatywnych efektów filtracji oraz na ustalenie wydajności, dobór parametrów prowadzenia procesu, rodzaju tkaniny itp. Próby te jednoznacznie obrazują możliwe do osiągnięcia efekty filtracji.

Główne elementy prasy filtracyjnej stanowią:

 • konstrukcja nośna - stalowa,
 • układ hydrauliczny wyposażony w siłowniki oraz agregat zasilający,
 • pakiet płyt filtracyjnych komorowych lub membranowych wraz z konfekcjonowanymi tkaninami filtracyjnymi, układ przesuwu płyt filtracyjnych,
 • elektryczny układ zasilania,
 • układ sterowania pracą prasy.

Cykl pracy prasy inicjuje zamknięcie prasy i polega na ściśnięciu pakietu płyt filtracyjnych. Proces filtracji rozpoczyna się od wtłoczenia kolektorem nadawy do przestrzeni międzykomorowych, które zostały utworzone poprzez zamknięcie prasy. W przestrzeniach tych zwanych również komorami, następuje osadzanie się części stałych na tkaninach filtracyjnych będących równocześnie przegrodami, a powstający w trakcie filtracji odciek zostaje odprowadzony z płyty filtracyjnej indywidualnie lub centralnie na zewnątrz do kolektora (rynny), poprzez układ otworów w płycie filtracyjnej.

Proces filtracji prowadzi do stopniowego wypełniania się przestrzeni międzykomorowych osadem zwanym popularnie plackiem filtracyjnym. Po jego zakończeniu przy wykorzystaniu sprężonego powietrza następuje usunięcie pozostałości nadawy z kolektora nadawy. Mając na celu zwiększenie efektów filtracji wynikających z potrzeb procesów technologicznych, możliwe jest przeprowadzenie operacji przepłukiwania lub przedmuchiwania placków filtracyjnych.

Ostatnim etapem cyklu pracy prasy filtracyjnej jest jej rozładunek ręczny, a także mechaniczny polegający na sukcesywnym rozsuwaniu się poszczególnych płyt filtracyjnych. Wyniku tej operacji uformowany placek filtracyjny grawitacyjnie spada do kontenera albo na przenośnik taśmowy lub ślimakowy kończąc tym samym cykl filtracji.

Standardowe wyposażenie prasy obejmuje:

 • konstrukcję nośną prasy filtracyjnej, która wykonana jest ze stali węglowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą, obejmującą:
  • głowicę stałą wraz z króćcami doprowadzającymi nadawę i odpływowymi filtratu,
  • głowicę cylindra wraz z siłownikiem hydraulicznym,
  • głowicę ruchomą dociskającą pakiet płyt filtracyjnych,
  • belki nośne na których zabudowany jest układ rozsuwu płyt,
 • pakiet płyt filtracyjnych, polipropylenowych, komorowych, membranowych lub w układzie kombinowanym na przemian płyta komorowa i membranowa. Możliwe są następujące formaty płyt: 400x400; 800x800, 1000x1000, 1200x1200, 1500x1500 oraz 1500x2000 mm,
 • pakiet tkanin filtracyjnych,
 • układ zamykania prasy realizowany ręcznie za pomocą śruby z gwintem trapezowym lub siłownika hydraulicznego z ręczną pompką hydrauliczną (format płyt 400x400 oraz 800x800 mm), bądź też automatycznie z wykorzystaniem siłownika hydraulicznego sterowanym z agregatu zasilającego,
 • układ przesuwu płyt filtracyjnych ręczny dla formatu 400x400 mm, bądź też mechaniczny dla pozostałego typoszeregu,
 • układ zasilania i sterowania prasy,
 • odbiór filtratu zamknięty kanałami technologicznymi, bądź indywidualny z każdej płyty do rynny odpływowej.

Na życzenie klienta prasy filtracyjne mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • Układ pompowania nadawy oparty na pompach wirowych
 • Klapy ociekowe uchylne zasilane elektrycznie bądź też hydraulicznie
 • Układ przemywania tkanin filtracyjnych
 • Układ wstępnego przygotowania nadawy dla osadów trudno odwadnianych przy wykorzystaniu stacji dozowania flokulanów
 • Urządzenia do odbioru placków filtracyjnych w postaci kontenerów, przenośników taśmowych bądź też ślimakowych
 • Mikroprocesorowy układ sterowania

Maszyny flotacyjne

Flotowniki wykorzystywane są w procesie wzbogacania rud metali, minerałów, ziaren rzadkich surowców chemicznych, rud żelaza, a także całego szeregu innych kopalin.

Nadawa wraz z odczynnikami flotacyjnymi doprowadzona jest rurociągami do skrzynki nadawczej, skąd dalej przepływa do komór maszyn flotacyjnych. Wskutek ruchu obrotowego wirników i doprowadzonego pod wirniki powietrza roboczego, znajdująca się w komorach maszyn pulpa poddawana jest procesowi flotacji. W wyniku tego procesu na powierzchni pulpy wytwarza się warstwa produktu pianowego (koncentratu), natomiast materiał odpadowy przemieszcza się po dnie maszyn do skrzynki odpadowej, skąd odprowadzany jest na zewnątrz. Uzyskany w wyniku flotacji koncentrat, odprowadzany jest za pomocą zgarniaków do zabudowanych wzdłuż ścian bocznych flotownika rynien koncentratu. Następnie w zależność od potrzeb procesu technologicznego odprowadzony do dalszej przeróbki.

Podstawowe parametry techniczne Flotownika RZN 12/6:

Rodzaj maszyny
pneumatyczno-mech.
Ilość komór w 1-szej maszynie
2
Objętość 1-dnej
13 m3
Maksymalna gęstość flotowanej pulpy
1,4 t/m3
Ilość sprężonego powietrza doprowadzonego do kolektorów maszyn (dla 1-dnej komory)
8 m3/min
Ciśnienie powietrza sprężonego w kolektorze maszyn
25,5 kPa
Natężenie przepływu pulpy
139 obr/min
Prędkość obrotowa zgarniaczy
17 obr/min

Osadzarki miałowe

Osadzarka miałowa to urządzenie do wzbogacania urobku dzięki której w wskutek pulsującego działania wody urobek rozdziela się na warstwy ziaren. Ziarna węgla układają się w warstwie najwyższej, w dolnej zaś ziarna skały płonnej. Mieszanina ziaren o różnych ciężarkach właściwych, poddawana jest pulsacyjnemu działaniu wody na sitach koryta roboczego osadzarki. Pulsująca mieszanina w ośrodku wodnym rozdzielana jest na warstwy, której produkty wzbogacania wydziela się w poszczególnych przedziałach roboczych. Oferowana osadzarka zbudowana jest z trzech przedziałów roboczych o powierzchni użytkowej łoża do 30 m2. Przedziały osadzarki wyposażone są między innymi w zawory pulsacyjne, kolektor powietrza roboczego, kolektor powietrza sterującego - do sterowania procesem pulsacji wody oraz w zespoły odbioru produktów wzbogacania.

Podstawowe parametry techniczne Osadzarki RZN OM 21,5:

Wydajność
500-600 t/h.
Ilość przedziałów roboczych
3 szt
Całkowita powierzchnia robocza
21,5 m2
Powietrze robocze
125 m3 / min
Woda dolna
400-800 m3/h

Urządzenia transportujące

RUE-RZN posiada szeroką gamę urządzeń transportujących:

 • Urządzenia transportu mechanicznego i pneumatycznego
 • Układy maszyn wyciągowych
 • Przenośniki taśmowe, ślimakowe, zgrzebłowe i kubełkowe

Przenośnik kubełkowy

Oferowane przenośniki kubełkowe przeznaczone są do transportu i odwadniania produktów w Zakładach Przeróbczych Kopalń. Ze względu na zastosowane techniczne, rozwiązania z powodzeniem znajdą zastosowanie w transporcie bliskim sypkich materiałów. Transport materiałów jest jednokierunkowy okrężny – co pozwala na ich łatwe opróżnianie w dowolnym miejscu trasy. W podnośniku kubełkowym możemy wyróżnić następujące podstawowe podzespoły:

 1. napęd,
 2. urządzenie napinające,
 3. człon łańcuchowy z kubełkiem,
 4. człon końcowy górny,
 5. człon otwarty,
 6. człon montażowy,
 7. człon zamknięty,
 8. stacja zwrotna.
W ofercie firmy znajdują się podnośniki o szybkości kubełka B-500, B-630, B-800 oraz B-1000. Wysokość podnoszenia i moc napędu dobierana jest indywidualnie, natomiast obroty wału i prędkość liniowa uzależniona jest od transportowanego materiału.

Przenośniki taśmowe.

Oferowane przenośniki taśmowe znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych, jako środek transportu ciągłego pomiędzy poszczególnymi operacjami technologicznymi. Transport materiałów może odbywać się w poziomie lub pod kątem. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają osiągać duże prędkości taśmy, wyposażyć ją w napędy dużych mocy oraz umożliwić pracę z minimalnym napięciem taśmy. Taśma nośna opasa bębny: napędowy, zwrotny i napinający, pomiędzy nimi podtrzymywana jest przez zestawy krążnikowe górne oraz dolne. Odpowiednie napięcie taśmy zapewnia niezbędne sprzężenie cierne pomiędzy taśmą, a bębnem napędowym. Każdy przenośnik taśmowy dostępny w asortymencie RUE-RZN charakteryzuje się niezawodnością oraz starannością wykonania, wysoką funkcjonalnością i wydajnością.

Główne podzespoły przenośnika to:

 • stacja napinająca,
 • stacja zwrotnia,
 • mechanizm napinający,
 • napęd,
 • trasa i pozostałe podzespoły.

Podstawowe parametry techniczne oferowanych przenośników:

 • szerokość taśmy: B-630mm , B-800mm, B-1000mm , B-1200mm, B-1400mm, B- 1600mm , B-2000mm,
 • rozruch klasyczny lub łagodny,
 • aktywne urządzenie napinające taśmę dla każdego wariantu zabudowy przenośnika,
 • poszczególne segmenty przenośnika umożliwiają modernizację istniejących ciągów transportowych.