Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Koksownictwo

Koksownictwo

RUE-RZN oferuje swoje produkty i usługi producentom najwyższej jakości koksu, produktów węglopochodnych oraz gazu koksowniczego dla odbiorców z Polski i Europy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, spółka wspiera Klientów w ich dążeniu do uzyskania, jak najlepszej jakości produktu przy zachowaniu pełnej zgodności z normami unijnymi. Firma stale wprowadza nowe rozwiązania techniczne i technologiczne dla przemysłu koksowniczego, kładąc przy tym nacisk na jakość oraz pełną zgodność z obowiązującymi standardami i normami. Spółka specjalizuje w kompleksowych realizacjach nowych inwestycji oraz w pracach modernizacyjnych i odtworzeniowych.

Doświadczona kadra kierownicza i inżynierska pozwala RUE-RZN realizować projekty z najwyższą jakością i prowadzić nadzór na każdym z etapów inwestycji:

 • Identyfikacja potrzeba Klienta i przygotowanie wstępnej koncepcji
 • Wybór optymalnego rozwiązania technologicznego
 • Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych
 • Zarządzanie realizacją projektu
 • Dostawy i prace montażowe
 • Nadzór nad podwykonawcami
 • Rozruch i uruchomienie
 • Obsługa gwarancyjna
 • Utrzymanie ruchu
Naszymi Klientami są najwięksi dostawy wysokojakościowego koksu w Europie:
 • ArcelorMittal Poland S.A.
 • JSW KOKS S.A.
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Zrealizowane inwestycje

 • Zaprojektowanie, wykonanie instalacji destylacji benzolu, składowania i punktu załadunku benzolu. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa okres realizacji: 2015
 • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dogaszania koksu na taśmie PT101 w Koksowni Radlin. inwestor: JSW KOKS S.A. okres realizacji: 2015
 • Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie układów elektrycznych i AKPiA dla zadania zaprojektowanie i wykonanie instalacji katalitycznego rozładunku amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2014-2015
 • Modernizacja istniejących instalacji do gazu koksowniczego oraz montaż nowej instalacji. inwestor: ArcelorMittal Poland oddział w Zdzieszowicach okres realizacji: 2013-2015
 • Remont wymienników poziomu rurkowych, remont parowego podgrzewacza oleju. inwestor: Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. okres realizacji: 2012
 • Prace przy modernizacji systemu SN i NN oraz zabudowa i uruchomienie układów pomiarowych energii elektrycznej. inwestor: Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. okres realizacji: 2011-2013
 • Roboty budowlano-montażowe przy rozdzielniach średniego napięcia, obejmujące dostawę i uruchomienie rozdzielnic średniego napięcia. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2011-2013
 • Projekt i montaż ciągu technologicznego Droga Węgla oraz Droga Koksu w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2011
 • Wykonanie ciągów technologicznych dla Baterii Koksowniczej w Koksowni Częstochowa Nowa i w Koksowni Radlin. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2013
 • Zespół kotłów parowych oraz instalacje technologiczne parowe w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2013
 • Budowa innowacyjnej i przyjaznej środowisku baterii koksowniczej w Częstochowie - bateria nr 1. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2011
 • Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic średniego napięcia. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2010-2011
 • Wykonanie konstrukcji stalowych, remonty rurociągów oraz elementy ciśnieniowe. inwestor: Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. okres realizacji: 2004-2008