Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Energetyka

energetyka

W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby przemysłu energetycznego, RUE-RZN oferuje innowacyjne technologie i rozwiązania przeznaczone zarówno dla energetyki zawodowej, jak i przemysłowej. Spółka specjalizuje się w realizacji nowych obiektów oraz w rozbudowie i modernizacji już istniejących instalacji. Oferowane usługi obejmują działania związane z przygotowaniem projektu, budową, dostawą maszyn i urządzeń, rozruchem oraz eksploatacją i serwisem.

RUE-RZN wspiera Klientów sektora energetycznego zarówno w projektach związanych ze źródłami konwencjonalnymi, takimi jak energetyka oparta na paliwach węglowych, gazowych i biomasie, jak również w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Dzięki współpracy z najlepszymi dostawcami z Polski i Europy, spółka jest w stanie dostarczyć najwyższej jakości, sprawdzone rozwiązania technologiczne oraz zapewnić wsparcie na każdym etapie realizowanej inwestycji.

Współpracujemy zarówno z inwestorami, jak i generalnymi wykonawcami inwestycji. Naszymi Klientami są:

 • Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
 • Tauron
 • Tameh Polska Sp. z o.o.
 • Zarmen Sp. z o.o.

Wybrane realizacje

 • Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla dwóch kotłów odzysknicowych HRSG w EC Gorzów Wielkopolski. inwestor: Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. okres realizacji: 2015
 • System logistyki wagonów w Elektrowni Kozienice. inwestor: ZARMEN Sp. z o.o. okres realizacji: 2014-2015
 • Budowa elektrociepłowni o mocy ok. 3 MWe opalanej gazem koksowniczym. inwestor: Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. okres realizacji: 2013
 • Budowa źródła ciepła w Elektrowni Ostrołęka B polegająca na uciepłowieniu turbin 13K200 oraz połączeniu z istniejącą infrastrukturą. inwestor: Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. okres realizacji: 2012-2014
 • Demontaż i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w kotle K-6 w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej. inwestor: Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. okres realizacji: 2012
 • Wykonanie dostaw materiałów montażowych oraz prac montażowych dla zadania modernizacja sterowania pomp zasilających w EC Nowa oraz wykonanie prac dodatkowych dla kotła K6 i członu ciepłowniczego COR w EC Nowa w Dąbrowie Górniczej. inwestor: Tauron Wytwarzanie S.A. okres realizacji: 2011
 • Wymiana elementów kotłów, naprawy oraz remonty. inwestor: Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o. okres realizacji: 2002-2007