Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Polityka Jakości

Priorytetowym zadaniem RUE-RZN Sp. z o.o. w strategii rozwoju jest ukierunkowanie na trwały i zrównoważony rozwój, z pożytkiem dla Klientów, stron zainteresowanych i spółki. Sposobem realizacji tej strategii jest kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy efektywnością ekonomiczną oraz aspektami jakościowymi, środowiskowymi i BHP.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju spółka stale zwiększa nakłady na inwestycje ukierunkowane na zapewnienie wzrostu jakości swoich wyrobów i usług, polepszenie relacji spółki ze środowiskiem naturalnym oraz podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Realizacja powyższej strategii wspierana jest przez wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony System Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego elementami są:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004
  • System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami norm PN-N-18001:2004

Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Certyfikat ISO PN-N-18001:2004