Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

Certyfikaty

RUE-RZN posiada liczne uprawnienia i certyfikaty wg uznanych norm oraz polski przepisów:

  • Uprawnienie nr UC-07-57-E/4-15 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Uprawnienie nr UC-07-57-N/4-15 do wykonywania napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Uprawnienie nr UC-07-57-P/2-15 do wykonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Decyzja nr UC-07-57-N/2-05 uprawniająca do naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych wydana przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Decyzja nr UC-07-57-E/2-05 uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych wydana przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Decyzja nr UC-07-57-P/1-12 uprawniająca do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych wydana przez Urząd Dozoru Technicznego