Grupa Zarmen
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
telefon
+48 32 42 02 550

Slider

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK RUE-RZN I HOLDUCT

22 stycznia 2020

Zamiar połączenia spółek HOLDUCT Sp. z o.o. i RUE-RZN Sp. z o.o. stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej Zarmen. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej Zarmen. Ponadto połączenie ma na celu koncentrację na efektywnym zarządzaniu wszystkimi spółkami oraz usprawnienie zarządzania Grupą Kapitałową.

Połączenie spółek HOLDUCT Sp. z o.o. oraz RUE-RZN Sp. z o.o. ma skutkować efektywniejszym wykorzystaniem potencjału połączonych Spółek oraz uzyskaniem efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracowników, podniesienie poziomu prowadzonej działalności, lepszą kontrolę nad poziomem kosztów związanych z działalnością, zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności, wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku oraz zwiększenie jej efektywności ekonomicznej. Połączenie zapewni pożądaną koncentrację kapitału oraz pozwoli na stworzenie lepszej jakości usług, a także na przeciwdziałanie trudnościom natury organizacyjnej oraz ekonomicznej.

Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

Plan połączenia.pdfwszystkie aktualności